บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด (ประเทศไทย)
และ บริษัท อยาไทย ทราเวล ยูเค จำกัด (ประเทศอังกฤษ)
ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการบริการ ที่องค์กรระดับแนวหน้าของประเทศไว้วางใจ ให้ดูแลบริการลูกค้าเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเดินทางสำหรับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟ
คติของเราคือ The World Thai Style การบริการแบบไทยระดับสากล
เราเชื่อว่าประสบการณ์การให้บริการของอยาไทย ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ให้บริการกับบุคคลสำคัญระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นทักษะสำคัญที่เราควรถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น. และเพื่อเพิ่มทักษะสร้างคุณค่าให้กับตำแหน่งงานที่ทำอยู่ โดยเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การบริการสำหรับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟ, จิตวิทยาลูกค้า, การขายแบบเชิงสร้างสรรค์ และการตลาดในยุคดิจิตอล.
จึงทำให้ อยาไทย อคาเดมี่ ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ทุกการเรียนรู้ที่มาจากความสำเร็จ และประสบการณ์จริงเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดให้ทุกคนเพิ่มทักษะ และพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน
นอกเหนือจากประสบการณ์ในด้านบริการ
อยาไทย มีบริษัทฯในเครือดังนี้

AyaThai Group Co., Ltd
บริษัท อยาไทย กรุ๊ป จำกัด
มุ่งเน้นงานวิจัยและวางแผนกลยุทธ์
ให้คำปรึกษาด้านการตลาด สำหรับองค์กร
 
AyaThai Travel Co., Ltd
บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด (ประเทศไทย)
การบริการสำหรับองค์กร
และการเดินทางแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
 
AyaThai Travel UK Ltd.
บริษัท อยาไทย ทราเวล ยูเค จำกัด (ประเทศอังกฤษ)
แนะนำและวางแผนการเดินทางในประเทศไทยและอินโดจีน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ
 
AyaThai Jewelry
อยาไทย จิวเวลรี่
ผลิตอัญมณี โดยมุ่งเน้นการนำเอกลักษณ์และคุณค่าแบบไทย
มาออกแบบรังสรรค์เป็นผลงานอัญมณีด้วยเพชรและทองคำแท้
 
AyaThai Academy
อยาไทย อคาเดมี่
หลักสูตร Swiss Service Model Certificate มุ่งเน้นให้ความรู้ ในด้านการบริการระดับสากล
เพื่อให้ผู้เรียน เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 
องค์กรที่ไว้วางใจเรา
www.longtunman.com
ยินดีต้อนรับสู่ อยาไทย อคาเดมี่
Swiss Service Model Certificate หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะการบริการสำหรับลูกค้าเอ็กซ์คลูซีฟ สอนโดย ดร.วรวรรณ กัลยาณสุโข (ดร.ต้อม) ปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษและ มิสเตอร์ แพทรีส จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สอนให้น้องๆและบุคคลากรที่กำลังทำงาน ค้นพบศักยภาพในตัวคุณเอง และก้าวสู่ความสำเร็จในการศึกษาและอาชีพ ทีคุณมุ่งหวัง. เปิดคอร์สและให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอน ติดต่อ ดร.ต้อม อยาไทย
We focus on "empowering youth and young adults for their life and career". AyaThai Academy aims to provide service skill-oriented learning primarily but not limited to the hospitality sector. The Academy will offer a range of programs and courses both on-line and in-situ for individuals and institutional customers.
หลักสูตร GS1 ประกาศนียบัตร ทักษะการบริการ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โดย นักศึกษาสามารถ เลือกวิชาเอก ที่ต้องการเจาะลึก (การโรงแรม, ธุรกิจร้านอาหาร, การตลาด, การขาย, การลงทุน, การท่องเที่ยว) ผู้สมัคร สามารถ เลือกเรียนได้ ทีละบทเรียน (Module) ตามลำดับ ตั้งแต่บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 1 - 4 เรียนออนไลน์
บทเรียนที่ 5 - 8 เรียนแบบทดลอง Workshop
บทเรียนที่ 9 - 12 ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง
เมื่อเรียนครบ 12 บทเรียน นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองหลักสูตรจากสถาบัน
ติดต่อ ดร.ต้อม อยาไทย Add ID Line ด้านล่างได้เลย
@ayathai9
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ
มีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลบทเรียนได้ง่ายและสะดวกที่สุด
CONTACT US
FOLLOW US
TikTok
Instagram
Youtube
Facebook
Messenger
Twitter